Grondverzet - Gebr. v.d. Maagdenberg b.v.

Grondverzet

Gebr. v.d. Maagdenberg is expert in grondverzet. Wij zijn met name gespecialiseerd in het grondwerk voor de aanleg van pijpleidingen en  kabeltracés. Dit kunnen we u volledig uit handen nemen, vanaf het plaatsen van de afrastering tot en met het cultuurtechnisch herstel van het tracé. Daarnaast kunnen organisaties en particulieren ons ook inschakelen voor alle overige vormen van grondverzet en bijbehorende werkzaamheden.

Pijpleidingen

Als specialist in grondverzet voor pijpleidingen werkt Gebr. v.d. Maagdenberg al jarenlang voor de grotere aannemers. Hierbij verzorgen wij het complete grondwerk. We openen het tracé, plaatsen de afrasteringen en zetten de teelaarde af. We maken de rijbanen en verzorgen hiervoor voor de bijbehorende leveranties, zoals zand en boomschors. Daarna rijden we de buizen uit in het tracé. Dit doen we met behulp van buizenwagens, rupsdumpers en kranen uitgerust met vacuüminstallatie. Na het lassen van de buizen door de aannemer graven we de sleuf, wordt de leiding in de sleuf gelegd en wordt deze weer aangevuld. Als alles leiding technisch gereed is werken wij het tracé af en wordt het weer in oude – of zelfs nog betere – staat hersteld. Dit doen we door de grond op verschillende manieren te bewerken zoals, spitten, woelen, kilveren en waar nodig opnieuw in te zaaien.

Dit betekent echter niet dat Gebr. v.d. Maagdenberg alleen grondwerken uitvoert voor aanleg van pijpleidingen. Wij voeren ook diverse andere grondwerken uit ten behoeve van hoogspanningskabels, stadsverwarming, wegenbouw, natuurgebieden, woningbouw, industrie en allerlei andere projecten.

© 2024 • Website & Design Api Design