Geschiedenis - Gebr. v.d. Maagdenberg b.v.

Geschiedenis

Van den Maagdenberg is een familiebedrijf dat in 1939 is opgericht door Willem van den Maagdenberg. Willem trok met zijn dorsmachine langs de boerenbedrijven om daar de oogst te dorsen. Kort voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog startte hij zijn bedrijf. De moeilijkheden van de oorlog bleven hem niet bespaard, omdat onder meer de opbrengst van de graanoogsten door de bezetter nauw aan banden werden gelegd en er veel werd ingevorderd voor de Duitse legers. Willem bleek echter een vindingrijk iemand. Hij slaagde erin met een vernuftige constructie graan aan het oog van de vijandelijke bezetter te ontrekken, door tijdens het dorssen heel wat graan te laten wegsijpelen in een geheime tussenbak die hij onzichtbaar in de dorsmachine had gemonteerd. 

Het bedrijf nam steeds grotere vormen aan in de richtingen van de agrarische sector en ook het waterschap en de gemeente behoorden inmiddels tot de klantenkring. In 1972 namen drie zonen van Willem, te weten Frans, Jan en Toon, het bedrijf over. Gebr. van den Maagdenberg onderging een snelle uitbreiding op het gebied van personeel en materieel. Er werden heel wat moderne machines aangeschaft om alle sectoren van de agrarische bedrijven snel hulp te kunnen verlenen. Zo kwamen er combines, graafmachines, maiskneuzers en bietenrooiers. 

In de jaren 70 waren er ook veel ruilverkavelingsprojecten en er werd steeds meer een beroep gedaan op Gebr. van den Maagdenberg bij de aanleg van wegen, rioleringen en voor het bouwrijp maken van nieuwbouwwijken. Het bedrijf groeide in het grondwerk en in 1985 werd het besluit genomen om het agrarische werk grotendeels af te stoten. De gebroeders richtten zich onder andere op de pijpleidingen, deze werden niet alleen in Nederland gelegd maar ook in Belgie, Frankrijk, Duitsland en andere Europese landen.

Ook de gebroeders blijken vindingrijk. Om het werk te vergemakkelijken ontwikkelden ze in de jaren negentig rupsvoertuigen, vacuümsystemen en buizenwagens, deze worden vandaag de dag nog steeds gebruikt.

In 1993 verliet Toon de zaak en 3 jaar later verkocht ook Frans zijn aandelen. Jan gaat samen verder met zijn zoon die in 1998 in de zaak treed. Jan en Wim nemen het besluit om naast het reguliere werk, steeds vaker als onderaannemer te werk te gaan.

Inmiddels bestaat Gebr. v.d. Maagdenberg meer dan 75 jaar, onze organisatie is uitgegroeid tot een veelzijdige onderneming met ongeveer 50 medewerkers. Vandaag de dag nemen we complete grondwerken aan inclusief bijkomende werkzaamheden en leveranties. Tevens kan men bij ons terecht voor cultuurtechnische werkzaamheden en verhuur van materieel voor grondwerk en cultuurtechniek. Elders op deze site vindt u verder gespecificeerd hoe we u van dienst kunnen zijn.

© 2024 • Website & Design Api Design